Продукти и услуги

Нашите продукти

Нашите Услуги

Поддръжка

Нашата основна задача е да предоставим бърза и надеждна поддръжка на клиентите си, независимо от тяхната локация по света. Поемаме ангажимент към всеки от тях, като предлагаме монтаж и въвеждане в експлоатацията на машините, като едновременно с това провеждаме и обучение за правилните настройки и работен режим. Това включва и индивидуални консултации, ориентирани към всеки клиент персонално за подобряване на производствения процес, модернизация и автоматизация с цел минимизиране на производствените разходи. Предлагаме и дистанционна техническа поддръжка- чрез отдалечена връзка към системите за управление, интегрирани в машините. Винаги сме до клиентите си и работим заедно!

Резервни части

Машините, произведени в ИНВЕНТТЕХ ЕООД са изключително гъвкави от гледна точка промяна на формата, размера или външния вид на опаковката. Модулното проектиране, което сме наложили, позволява лесна и бърза подмяна на отделни възли, като по този начин клиентите ни могат да променят дизайна на опаковките лесно и безпроблемно. Винаги държим основни консумативи на склад, така че да реагираме бързо на всяка потребност. Това е част от ангажимента ни към тях. Винаги предлагаме оригинални части с гарантирано качество и гаранционен период. Всички машини, възли и части подлежат на 100% качествен контрол и тестове, за да сме сигурни и спокойни за клиентите си.

Съвместимост и мониторинг

Машините, произведени от ИНВЕНТТЕХ ЕООД, могат да поддържат стандарта PackML/ TR88.02.00, което ги прави абсолютно съвместими с всяка една система, поддържаща този стандарт. PackML или Packaging Machine Language е въведен още през 2003г. Този стандарт позволява обмяна на информация между различните машини в едно производство. ИНВЕНТТЕХ ЕООД предлага изграждане на SCADA системи за цялостно управление и мониторинг на производството. Те дават възможност за локално и отдалечено управление параметрите на автоматизираните технологични процеси. Платформата, която използваме позволява комплексен мониторинг, събиране и обработка на данни в реално време, както и запис на събития. Тази система може директно да комуникира и взаимодейства с полеви устройства посредством интерфейс човек-машина. ИНВЕНТТЕХ ЕООД предлага едно комплексно решение за управление и мониторинг на производството.